Wie zijn wij?

www.welzijn-rijswijk.nl


Welzijn Rijswijk is een professionele brede welzijnsinstelling die midden in de samenleving staat. Wij verlenen sociaal maatschappelijke dienstverlening aan Rijswijkse burgers waardoor zij enerzijds de eigen kracht aanspreken en anderzijds de regie over het eigen leven behouden of terug krijgen.

Ondersteund door beroepskrachten maken onze ruim 450 vrijwilligers het sociaal werk in Rijswijk mogelijk.

Zo'n 36 beroepskrachten (27,5 FTE) ondersteunen de vrijwilligers bij hun, vaak complexe, taken. Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers zich binnen onze organisatie kunnen ontwikkelen en zich gesteund en gewaardeerd voelen door Welzijn Rijswijk.

Vrijwilligerswerk biedt de mogelijkheid om mee te doen en talenten te ontwikkelen. Vrijwilligers en organisaties die draaien op vrijwillige inzet lijken een onuitputtelijke bron voor oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. Door juist de intrinsieke motivatie van vrijwilligers levert vrijwilligerswerk een krachtige bijdrage aan de samenleving. Om de betrokkenheid en inzet van burgers en daarmee de krachtige bijdrage aan onze samenleving  in stand te houden is een goede ondersteuning van vrijwilligerswerk noodzakelijk.
Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze organisatie.

 

 
Onze kern competenties zijn: dichtbij en betrokken, meedoen en verbindend.Dichtbij en betrokken

Welzijn Rijswijk is er voor alle Rijswijkers, maar vooral ook voor diegenen die een (vaak tijdelijk) steuntje in de rug nodig hebben.
Er is steun op heel veel verschillende gebieden: Mantelzorgondersteuning, seniorenadvies, wijkwerken, preventiegericht werken met jeugdigen, vervoer met een ondersteunende arm, maaltijdvoorzieningen, personenalarmering, maatschappelijke en juridische ondersteuning van vluchtelingen met een status en nog veel meer.

 

 

Meedoen

Iedereen doet mee! Maar niet voor iedereen is dat even gemakkelijk en vanzelfsprekend. Wij stimuleren mensen om elkaar te ontmoeten in onze wijkcentra en activeren hen om deel te (gaan) nemen aan activiteiten.
De wijkcentra vormen een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen die in Rijswijk wonen of verblijven. Tegelijk zijn vanuit de wijkcentra veel verschillende vrijwilligersfuncties te vervullen, dit maakt dat de wijkcentra zich steeds meer ontwikkelen naar activerings- en participatiecentra.
Activeren en participatie doen we met elkaar en voor elkaar!


Verbindend

Door het stimuleren van ontmoeting en ondersteunen van buurtinitiatieven heeft Welzijn Rijswijk een verbindende rol in verschillende wijken. Welzijn Rijswijk is actief op het gebied van leefbaarheid, sociale cohesie en overlast. Hiernaast bieden wij een breed scala aan verschillende diensten aan voor mensen zodat zij langer zelfredzaam kunnen blijven.   In ons werk zoeken we nadrukkelijk samenwerking met andere maatschappelijke organisaties met de gedachten dat als we allen doen waar we in excelleren we een krachtige sociale context creĆ«ren voor Rijswijke burgers waarmee we het gevoel welzijn bevorderen.


Brochure Mensenwerk Stichting Welzijn Rijswijk

Om de brochure te openen klikt u hier

 

 

Sociaal Jaarverslag

Om het Sociaal Jaarverslag (2015) te openen klikt u hier

Het Beeldend Jaarverslag 2016 vindt u op de homepage achter de rode pijltjes.