Meedoen in de wijk

Sociaal werkers

Sociaal werkers zijn zichtbaar in de wijken aanwezig, laagdrempelig en werken samen met zowel burgers als professionals. De doelgroep van de sociaal werkers bestaat uit alle Rijswijkse inwoners. Hierbij legt de sociaal werker de verbinding tussen bewoners met mogelijkheden, kansen/krachten en tussen kwetsbare bewoners die voor hun dagelijkse levensonderhoud of sociale contacten in een afhankelijkheidspositie verkeren.

De sociaal werkers in de wijk hebben drie kerntaken
1.    Ondersteuning bieden aan bewonersgroepen die initiatieven willen opzetten om samenredzaamheid in de wijken te stimuleren, burgerkracht te versterken en preventie arrangementen met een  welzijns karakter zoals informele hulp in de buurt  te ontplooien.

2.    Ondersteuning bieden aan burgers met individuele hulpvragen zoals het vergroten van sociaal netwerk, hulp bij boodschappen enz.

3.    De sociaal werker  is een 'spin in het web' in de wijk; burgers en maatschappelijke partners actief in de wijk weten de sociaal werkers makkelijk te vinden voor (enkelvoudige) vragen over toeleiding  naar activiteiten, vrijwilligerswerk of aanbod van derden. 

Voorzieningen

Binnen de integrale wijkaanpak wordt een lokaal en stedelijk netwerk opgezet waarbinnen individuele hulpvragen worden opgevolgd en geborgd.
Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande collectieve voorzieningen. De voorzieningen worden georganiseerd met vrijwilligers.

Voor meer informatie over nieuwe voorzieningen voor volwassenen die nog in ontwikkeling zijn, neemt u contact op met Dennis Bodano, Sociaal Makelaar op 070-7579255

Spreekuur Sociaal Werker

De sociaal werkers houden spreekuren op locatie van de Sociale Wijkteams voor bewoners met vragen over vrijwilligerswerk, praktische dienstverlening, bewonersinitiatieven en activiteiten in de buurt.
-    Dinsdag 9.00- 11.00 uur Rijswijks Werkcentrum;
     Steenplaetsstraat 2B  
-    Dinsdag 13.00 uur - 15.00 uur Centrum Jeugd & Gezin;
     Paul van Vlietlaan 10

Contact
Wilt u meer weten wat  de sociaal werkers in de wijk voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met de sociaal werker van uw wijk

Gebied:        
Rijswijk West (voor bewoners met postcode 2284/2285/2286/2287)
Sociaal werker:        Lina Balah
Tel:                          070-757923606-44559425
E-mail:                     lina.balah@welzijn-rijswijk.nl 

Gebied:        
Rijswijk Oost (voor bewoners met postcode 2281/2282/2283/2288/2289)
Sociaal werker:        Karin van Frankenhuyzen
Tel:                          070-757923706-45474440
E-mail:                     karin.vanfrankenhuyzen@welzijn-rijswijk.nl


Voor Mekaar
Iedereen doet mee in Rijswijk. Soms heb je hier wat hulp bij nodig. En soms wil en kun je best iemand helpen.

Redt u het (tijdelijk) niet meer zelfstandig, bijvoorbeeld door een ongeval, lichamelijke beperking of ziekte? Mist u hierdoor aansluiting in uw sociale leven? Zoekt u daarom bijvoorbeeld hulp bij het doen van boodschappen, iemand voor een leuk gesprek, het doen van kleine klusjes in of rond het huis en tuin of hulp bij het invullen van formulieren of de administratie?
 
Inwoners van Rijswijk met een beperkt sociaal netwerk en een kleine portemonnee, die behoefte hebben aan hulp bij praktische zaken zoals hiervoor genoemd, kunnen gebruik maken van Voor Mekaar.
Ook kunnen we u helpen bij het vinden van leuke activiteiten.

Hoe werkt Voor Mekaar?

U belt naar telefoonnummer 070-7579200.
U krijgt dan contact met een receptiemedewerker van Wijkcentrum Stervoorde. Zij stelt u enige algemene vragen. Uw aanvraag komt vervolgens terecht bij een medewerker van Voor Mekaar, die u binnen een week teruggebeld met wat specifiekere vragen.
Als we uw vraag helder hebben gaan we op zoek naar een vrijwilliger die u kan helpen. Garantie op hulp kunnen we u helaas niet geven, omdat wij werken met vrijwillige inzet. Wel gaan we dan samen met u zoeken naar een passend alternatief.

Voor Mekaar werkt met vrijwilligers die ‘in dienst zijn’ bij Welzijn Rijswijk.
Deze vrijwilligers willen graag iets voor een ander betekenen en hun vrije tijd op een zinvolle manier VOOR U besteden.

Bij de Voor Mekaar kunt u terecht voor de volgende hulpvragen:
•    Samen wandelen
•    Uitleg over het gebruik van de telefoon, de computer en eventuele andere apparaten
•    Hulp bij het aansluiten van apparaten
•    Uitleg over formulieren en hulp bij administratie
•    Hulp bij boodschappen
•    Vriendschappelijk huisbezoek, visite
•    Huis- en tuinklusjes
•    Samen opruimen


Contact

Voor een aanvraag belt u tijdens werkdagen naar telefoonnummer 7579200.
U kunt hier ook terecht voor meer informatie.
U kunt ook mailen naar sociaalwerk@welzijn-rijswijk.nl

 


Spreekuur Formulierenhulp


Alle Rijswijkers die hulp nodig hebben bij het invullen en/of uitleg van formulieren kunnen zonder afspraak gebruik maken van spreekuren van de Formulierenhulp. Goed getrainde vrijwilligers zoeken het samen met u uit.

Spreekuur Formulierenhulp:
Maandag 13:00 uur - 16:00 uur Wijkcentrum Stervoorde;     Van Mooklaan 1


Contact
Mocht u  vragen hebben over de Formulierenhulp dan kunt u contact opnemen met José Koster op 070-7579238 of jose.koster@welzijn-rijswijk.nl


Spreekuur Familierecht
Rijswijkers die vragen hebben over zaken met betrekking tot kinderen, alimentatie of een andere kwestie op familierechtelijk gebied kunnen tijdens het spreekuur familierecht met een specialist op dit gebied een gesprek voeren.

-    donderdag 9.00 - 11.00 uur Wijkcentrum Het Oude Raadhuis,
     Laan Hofrust 4

Contact
Mocht u van het spreekuur gebruik willen  maken dan graag eerst vooraf telefonisch aanmelden.
U neemt voor een intake contact op met Lisette Elgershuizen op 06-16450177 (ma, di, do)


Spreekuur Arbeidsrecht
Soms is het verhelderend om met een specialist te praten. De heer Tavasszy heeft ruim 20 jaar ervaring als advocaat en is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Hij denkt met u mee en geeft u een kort advies.

-    donderdag 9.00 - 11.00 uur Wijkcentrum Het Oude Raadhuis,
     Laan Hofrust 4

Contact
Mocht u van het spreekuur gebruik willen  maken dan graag eerst vooraf telefonisch aanmelden.
U neemt voor een intake contact op met Lisette Elgershuizen op 06-16450177 (ma, di, do)