Telefooncirkel

Een telefooncirkel bestaat uit maximaal 10 personen. Dagelijks bellen deze mensen elkaar. Iedere dag weet men hoe het met u gaat. Hierdoor wordt voorkomen dat u bijvoorbeeld dagen lang ziek in bed ligt, zonder dat iemand dit weet. Deelname aan een telefooncirkel kan u een fijn gevoel geven.

Voor meer informatie over de telefooncirkel kunt u contact opnemen met:
Sociaal werk Welzijn Rijswijk
Telefoon: 070 - 757 92 00
E-mail : sociaalwerk@welzijn-rijswijk.nl

 

 

 

 

Hoe werkt het?
De telefooncirkel heeft een belangrijke controlefunctie. Iedere ochtend om ca. 08.30 uur wordt de persoon die bovenaan de lijst staat gebeld door een vrijwilliger van Welzijn Rijswijk. Deze deelnemer neemt vervolgens contact op met persoon 2 op de lijst en persoon 2 belt weer naar de volgende. De laatste deelnemer belt tenslotte naar de vrijwilliger en de cirkel is rond!

Wat gebeurt er als iemand niet opneemt?
Als één van de deelnemers de telefoon niet opneemt, wordt dit gemeld aan de vrijwilliger. Deze belt één van de sleuteladressen (iemand die een huissleutel heeft), die dan een kijkje gaat nemen op het betreffende adres. Dit betekent dus eenmaal in de 24 uur controle.
Er wordt vooraf een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek bij u thuis. U dient minimaal 2 personen aan te geven die uw huissleutel hebben. Om praktische redenen moeten die wel in de buurt wonen. Indien u ’s-ochtends vroeg niet thuis kunt zijn (bijv. i.v.m. vakantie), dan moet dit vooraf aan de vrijwilliger worden gemeld.

Kosten
U betaalt alleen uw eigen telefoongesprekken.