Een visuele beperking hebben houdt in dat het zicht op enige mate beperkt is. Bijvoorbeeld verminderd zicht in één of beide ogen (slechtziendheid) of onherstelbaar zichtverlies in beide ogen (blindheid). Er zijn verschillende oogaandoeningen die kunnen leiden tot verminderd zicht.

Wist u dat ouderdomsslechtziendheid (maculadegeneratie) de meeste voorkomende oogaandoening in Nederland is?

Op dinsdag 15 augustus organiseren Koninklijke Visio en Welzijn Rijswijk de themabijeenkomst ‘Slechter zien, wat nu?’. Tijdens deze bijeenkomst geeft Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor blinden en slechtzienden, informatie en advies over verschillende aandoeningen, maar ook over de mogelijkheden op het gebied van slechter zien.

Slechts 3% van de Nederlanders zegt de signalen die wijzen op een oogaandoening te kennen. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij in op deze signalen. Waar kunt u op letten en wanneer is het verstandig om een arts te bezoeken. Maar we zullen u ook informeren over de signalen waar u alert op kan zijn als iemand in uw omgeving slechter gaat zien. Ook is er tijd om vragen te stellen.

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende punten aan bod:

  • de meest voorkomende  visuele oogaandoeningen
  • wat zijn de signalen / wanneer naar de dokter
  • emotioneel en praktisch omgaan met een visuele beperking
  • welke hulp er is en wat is de route naar hulp(middelen)
  • handige tips (ook voor mantelzorgers/naasten)

De themabijeenkomst vindt plaats op dinsdag 15 augustus van 14.30 – 16.00 uur in Wijkcentrum Stervoorde (Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk). Voor meer informatie kunt u bellen naar 070 – 757 92 00 of mailen naar seniorenadviseur@welzijn-rijswijk.nl. Aanmelden is gewenst.