Wegens omstandigheden zal in de maand juni geen Alzheimer Café in Rijswijk plaatsvinden. Zoals ieder jaar zal er, wegens de zomerstop, ook in de maanden juli en augustus geen Alzheimer Café zijn. We hopen op een vernieuwde doorstart in september en zullen u hierover uiterlijk begin september informeren.