Alzheimercafe voorlopig online

Het Alzheimer Café Rijswijk is een maandelijkse bijeenkomst voor iedereen die met dementie te maken heeft. Het café wordt door de corona-maatregelen nu niet in wijkcentrum Stervoorde gehouden, maar is digitaal vanaf huis te volgen.

Op dinsdag 3 november is ook voor Rijswijkse mantelzorgers het Alzheimer Café Zoetermeer via een live-verbinding vanuit de eigen woning online te volgen. De nieuwe werkwijze is uit nood geboren, maar de verwachting is dat dit ook veel nieuwe kansen biedt. De gespreksleider gaat met deskundigen in gesprek en alle deelnemers kunnen dit via een beeldscherm live volgen. De deelnemers kunnen wanneer zij dat willen per telefoon vragen stellen of suggesties doorgeven. Deze worden door het telefoonteam ter plekke ingebracht in het overleg en gelijk beantwoord. Het gesprek met de deskundige wordt ook op video vastgelegd en is later op elk gewenst moment te bekijken.

 Tijdens het Alzheimer Café op dinsdag 3 november wordt belicht wat dementie is. Dementie kent veel verschillende vormen. Hoe verloopt het proces en welke behandelmogelijkheden zijn er? Speelt erfelijkheid een rol?

De gastspreker tijdens deze avond is mw. Lans, klinisch geriater in het Lange Land Ziekenhuis. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Zoetermeerse singer-songwriter Suzanne Sanders.

Aanmelden voor dit online café
Wie belangstelling heeft om het Alzheimer Café digitaal bij te wonen op dinsdag 3 november van 19:30 tot rond 20:45 uur of wie nadien het Alzheimer Café wil terugkijken kan dat per mail laten weten via het emailadres: middelhoek@alzheimervrijwilligers.nl.
U krijgt dan een mail terug met een eenvoudige instructie.