Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie,
hun partners, familieleden, vrienden, vrijwilligers en overige geïnteresseerden.

 Elke maand kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie onder leiding van een deskundige gespreksleider. De bijeenkomsten starten meestal met inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen. Alzheimer Nederland heeft meer dan 220 Alzheimer Cafés en enkele Alzheimer Theehuizen, waar de voorlichting in het Turks of Marokkaans wordt gegeven.

In Wijkcentrum Stervoorde wordt iedere laatste dinsdag van de maand het Alzheimer Café Rijswijk georganiseerd. (met uitzondering van juli, augustus en december).
De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur. De avond duurt tot ongeveer 21.00 uur.
In de maande september is het onderwerp van het Alzheimercafé;
Mantelzorger zijn vraagt veel van je.

Datum: dinsdag 28 september
Tijd: Start programma 19.30 uur, opening zaal om 19.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan1, Rijswijk
Aanmelden kan telefonisch via 070 – 757 92 00 of per email mantelzorg@welzijn-rijswijk.nl

De corona regels worden in acht gehouden!