Woningcorporaties en welzijnsorganisatie bouwen samen aan een mooier Rijswijk

In een stad met de omvang van Rijswijk kom je elkaar al snel tegen als je met mensen werkt. Een inwoner woont, leeft, zorgt en ontmoet. En juist op die raakvlakken slaan Rijswijk Wonen, Vidomes en Welzijn Rijswijk steeds vaker de handen ineen. “Geen dikke beleidsnota’s schrijven, maar gewoon ‘doen’”, aldus Rob van den Broeke, directeur-bestuurder bij Rijswijk Wonen. “We proberen dit te doen door dicht bij de mensen, laagdrempelig samen te werken.” Vanuit die gezamenlijke visie openen Rijswijk Wonen, Vidomes en Welzijn Rijswijk op 24 september, tijdens Nationale Burendag, een nieuw wijkcontactpunt in de Muziekbuurt.

ONTMOETING IN DE WIJK
Het wijkcontactpunt zit in het oude kantoor van Rijswijk Wonen aan de Admiraal Helfrichsingel. “Ontmoeten is een belangrijk instrument waardoor iemand mee kan doen. Het is natuurlijk heel gaaf dat Rijswijk Wonen haar pand beschikbaar heeft gesteld, en tegelijkertijd ook meewerkt aan het ontmoeten van de buurtbewoners.” legt Miriam Bryson, directeur bij Welzijn Rijswijk uit. “Het is een mooi voorbeeld van hoe we samenwerken: goed luisteren naar de behoefte van de inwoners en daar op een creatieve manier op inspelen.”

SAMENWERKING IS ER AL, NU NOG INTENSIEVER
De corporaties en Welzijn Rijswijk werken al langer samen. Een voorbeeld van een bestaande samenwerking is de flatcoach, die de saamhorigheid binnen de flat wil vergroten. Rob merkt op:We leven in een welvarend land, tegelijkertijd ontwikkelt de maatschappij zich in verschillende snelheden. Er is een bovenkant die zichzelf prima redt en ook een stevig netwerk om zich heen heeft. Maar er is ook een grote groep die af en toe wel een steuntje in de rug kan gebruiken, of een minder groot netwerk om zich heen heeft. Juist voor die groep kunnen we gezamenlijk van betekenis zijn.”

LANGER THUIS BLIJVEN WONEN
Ook op het gebied van langer thuis blijven wonen weten de organisaties elkaar te versterken. “Met kleine dingen, een duwtje hier en een luisterend oor daar, kunnen we preventief een hoop doen.” vertelt Rob. “Omdat wij achter de voordeur komen kunnen we in een vroeg stadium signaleren en gelijk doorpakken” doelt Miriam op onder andere de maaltijdbezorging van Welzijn Rijswijk. “Door onze netwerk in Rijswijk snel in te schakelen zorgen we ervoor dat mensen ook daadwerkelijk hulp en ondersteuning ontvangen”. Lastigheid daarbij is wel dat kosten en baten ongelijkmatig opduiken; de voorinvestering die wij op eigen initiatief doen, leiden elders tot lagere kosten in de zorg. Die investering doen we overigens met liefde, zolang de maatschappij er altijd maar beter van wordt.

SAMEN RIJSWIJK EEN STUKJE MOOIER MAKEN
“Door in te spelen op de behoefte van de inwoners willen wij de stad een stukje mooier maken. Door de krachten te bundelen hebben we meer oren en ogen in de wijken en kunnen we de vraag makkelijker uit de wijk ophalen. Daarnaast leren we veel van elkaar en dat geeft energie. Dat zie je weer terug in de activiteiten die we organiseren”, aldus Miriam. Rob: “Concreet doen we dat door bewoners te helpen om elkaar te ontmoeten. Door een leefomgeving te ontwikkelen waar kinderen spelletjes spelen, en buren elkaar op een andere manier zien en leren kennen.” De bestuurders roepen de bewoners op om vooral in contact te treden met de organisaties als zij een leuk idee voor hun eigen woonomgeving hebben.