Foto: Miriam Bryson (directeur-bestuurder Welzijn Rijswijk) overhandigt, bijgestaan door Talitha Nobbe, Wies Koppijn het eerste exemplaar van ‘Prettig ouder worden in Rijswijk’

Rijswijk, woensdag 17 maart 2021

Na maandenlange voorbereiding overhandigde Miriam Bryson van Welzijn Rijswijk op woensdag het allereerste exemplaar van de brochure ‘Prettig ouder worden in Rijswijk’ aan Wies Koppijn. Een 48 pagina’s tellend boekwerk met 135 contactgegevens. Miriam: “Met handige en praktische informatie voor senioren over vele soorten hulp en ondersteuning.”

Rijswijk telt maar liefst ruim 11.000 65-plussers. “Bij onze contacten bleek dat veel senioren niet goed op de hoogte zijn van het aanbod aan activiteiten”, vertelt seniorenadviseur Talitha Nobbe. “De Welzijnsbeurs kon vanwege Corona niet doorgaan, daarom hebben we deze brochure gemaakt, boordevol informatie op het gebied van o.a. wonen, zorg en welzijn.”

STIMULANS VOOR OUDEREN
Al doorbladerend zegt Wies Koppijn. “Handig, alle informatie zo bij elkaar. Voor veel ouderen is deze brochure een stimulans om hun weg te vinden naar de juiste plek of organisatie.” Door de handige inhoudsopgave is het eenvoudig je weg te vinden. Of het nu gaat om Formulierenhulp, wandelgroepen, de Maaltijdenvoorziening, de Buurtbieb voor 65-plussers of informatie over wonen en gezondheid, het staat er allemaal in. Ook leuk zijn de ervaringen van andere Rijswijkse 65-plussers.

HULP EN ONDERSTEUNING KRIJGEN
Miriam Bryson: “Ik vind het belangrijk dat mensen de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Ons doel is dat thuiswonende 65-plussers op een prettige, veilige en gezonde manier ouder kunnen worden in Rijswijk”.

De seniorenadviseurs gaan samen met netwerkpartners de brochure binnen Rijswijk verspreiden. Zo zal hij onder andere bij bewoners van diverse seniorenflats in de brievenbus worden gedaan en zal hij meegezonden worden met de nieuwsbrief voor senioren.

Wilt u graag een exemplaar ontvangen, neem dan contact op met één van de seniorenadviseurs via 070-757 92 00 of seniorenadviseur@welzijn-rijswijk.nl