Miriam Bryson, directeur-bestuurder bij Welzijn Rijswijk, vertrekt per 1 april. Op dat moment is zij 12 jaar werkzaam bij de stichting, waarvan 5 jaar als directeur en de afgelopen 6 jaar als directeur-bestuurder. In het afgelopen decennium heeft de stichting een grote ontwikkeling doorgemaakt, met Miriam als het gezicht van de organisatie.

Het Huis van de Stad, de fusie met stichting Vluchtelingenwerk of de intensieve samenwerking met de woningcorporaties. Het zijn zomaar wat projecten waar Miriam het afgelopen decennium mee bezig is geweest. “Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier en passie voor Welzijn Rijswijk gewerkt.”, aldus Miriam. “Daarin heb ik veel bijzondere mensen mogen ontmoeten, mensen die zich inzetten voor het welzijn van een ander. Dan heb ik het natuurlijk over de vele honderden vrijwilligers, onze medewerkers, betrokken inwoners en samenwerkingspartners. Die ga ik ontzettend missen. En tegelijkertijd is na ruim 12 jaar de tijd daar voor het maken een volgende stap.”

Breda
De Bredase Miriam gaat aan de slag als directeur-bestuurder bij StiB Breda, een kenniscentrum voor mantelzorg. Die keuze was snel gemaakt, zeker met haar ruime kennis en ervaring op het gebied van mantelzorgondersteuning. Er zal de komende jaren steeds meer worden gevraagd van de 4 miljoen mantelzorgers die Nederland nu al rijk is, en bij StiB wil Miriam een steentje bijdragen aan de ondersteuning van mantelzorgers.

Opvolging
In de komende periode zal gezocht worden naar een opvolger van Miriam. De Raad van Toezicht van Welzijn Rijswijk beraadt zich momenteel over de opvolging en zal hierover op een later moment communiceren. Aan haar opvolger zou Miriam het volgende mee willen geven: “Rijswijk is een bijzondere gemeente waarvan haar inwoners in hoge mate betrokken zijn bij de stad. Het is mooi om die betrokkenheid om te kunnen zetten in participatie”. Tot eind maart blijft Miriam actief en de dagelijkse leiding over de stichting geven.