Een kijkje in de wijken: terugblik op het jaar van Buurtbemiddeling

Van geluidsoverlast tot aan ruzies over erfafscheidingen. De afdeling Buurtbemiddeling van Welzijn Rijswijk waant zichzelf soms net de Rijdende Rechter. Ook het afgelopen jaar liepen de emoties in de wijken soms hoog op en ziet Welzijn Rijswijk een toename in complexe zaken. De jaarrapportage geeft inzicht in het afgelopen jaar van Buurtbemiddeling. Coördinator Buurtbemiddeling Laura Haket licht toe en vertelt het verhaal achter de cijfers.

“We hebben het afgelopen jaar een lichte toename in het aantal zaken gehad, bijna 90 zaken. Maar zien vooral dat de zaken die we in behandeling nemen zwaarder zijn dan in de jaren daarvoor het geval was” vertelt Laura. “Dat vraagt ook meer van onze vrijwillige bemiddelaars. Gelukkig vormen we een hecht team en weten we met elkaar in te spelen op de veranderende vraag.” De meeste meldingen (20) komen uit Oud Rijswijk, Bomenbuurt, Havenkwartier, Welgelegen en Rembrandtkwartier.

Toename complexe zaken
“We krijgen steeds meer op ons bordje – ook zaken die overduidelijk niet bij ons horen. Zo krijgen we vaker meldingen over buren met een drugs- of alcoholverslaving. Inwoners die eigenlijk niet in staat zijn om thuis te wonen. De uitdaging daarbij is soms: bij wie hoort deze zaak eigenlijk wel?” Ook zaken waarin de bemiddelaars te maken krijgen met agressie neemt toe. “Onze bemiddelaars gaan altijd in koppels op stap. En volgen elk jaar weer trainingen. Dit jaar focussen we de trainingen op omgaan met agressie en complexe zaken met kwetsbare buren.”

Meeste meldingen gaan over geluidsoverlast
Jaarlijks gaan veruit de meeste zaken over geluidsoverlast. Ook dit jaar ging meer dan de helft (54%) van de zaken over irritaties & overlast over geluid, zoals bijvoorbeeld stampen, slaan met de deuren, draaien van te harde muziek, gillende en rennende kinderen of luid telefoneren. “De laatste jaren neemt het aantal zaken over dieren (zoals het voeren van vogels) en over camerabezit toe. Steeds meer inwoners hebben een camera bij hun voordeur hangen, waardoor buren zich – terecht of onterecht – soms bekeken voelen. En daarmee aangetast voelen in hun privacy.”

Op eigen kracht
Toch zijn er ook succesverhalen te delen. Bijvoorbeeld in een zaak die ging over het voeren van vogels. “De melder kwam bij ons op de lijn en gaf aan er last van te hebben dat zijn buur de vogels voerde. De melder was wel eens in gesprek gegaan met de buur maar het kwartje was niet echt gevallen. Toen onze bemiddelaars aanklopten bij de buurman was het probleem zo opgelost. Zijn antwoord? “Joh, ik wist niet dat het zo’n probleem was. Ik bel zelf wel effe aan bij de buurman.” vertelt Laura met een glimlach. “Die zaken kunnen we niet genoeg hebben!”

Taal steeds vaker een barrière
Ook het niet spreken van de Nederlandse taal vormt nog wel eens een probleem. “Binnen onze organisatie hebben we gelukkig mensen die ons kunnen helpen bij het vertalen van en naar de Arabische taal. Oost-Europese talen, zoals Pools, Oekraïens en Russisch vormen een groter probleem. Het zou mooi zijn als we daar een oplossing voor vinden”.

Nieuwe vrijwillige buurtbemiddelaars van harte welkom
“We hebben een mooi team van vrijwillige bemiddelaars. Voor de ideale bezetting zouden we graag nog enkele bemiddelaars verwelkomen” vertelt Laura tot slot. “Het is een onwijs leuke functie met veel uitdaging. Je moet goed kunnen luisteren, je onpartijdig kunnen opstellen en in een gesprek op zoek gaan naar de diepere laag: waar gaat het nou echt om? Dus voel je je geroepen, meld je dan zeker bij ons aan! Mediators in opleiding zijn bij ons ook van harte welkom; je kan snel ervaring opdoen en PE-punten halen voor je MFN-beroepsregistratie.”

De jaarrapportage Buurtbemiddeling is via deze link te bekijken.