Eerste exemplaar nieuwe brochure ‘Prettig ouder worden in Rijswijk’ overhandigd

Twee jaar na de eerste editie brengt Welzijn Rijswijk nu een nieuwe versie van de brochure ‘Prettig ouder worden in Rijswijk’ uit. De brochure geeft een overzichtelijke weergave van het Rijswijkse
aanbod op het gebied van ouder worden. In de brochure komen onder andere de thema’s wonen, zorg en ontspanning aan bod.

Echtpaar Kanitz mocht de eerste versie van de nieuwe brochure ontvangen. Het actieve echtpaar, dat onder andere maandelijks de muziekmiddag voor mantelzorgers en senioren van Welzijn Rijswijk bezoekt, heeft de eerste editie nog bovenop de stapel liggen. Vol met aantekeningen en aangevuld met foldermateriaal van verschillende organisaties. “We bekijken hem regelmatig, het is onze wegwijzer in de stad!”. Het tweede exemplaar werd overhandigd aan diverse netwerkpartners, waaronder een huisarts, een wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde.

De nieuwe versie van ‘Prettig ouder worden in Rijswijk’ is af te halen bij Wijkcentrum Stervoorde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de seniorenadviseurs via seniorenadviseur@welzijn-rijswijk.nl of 070-757 9200.