Via het digitaal parkeerloket
U heeft hiervoor nodig:

  • Kenteken van de mantelzorger(s)
  • Het Burgerservicenummer (BSN) van de mantelzorger(s)
  • Een bewijs van inschrijving als mantelzorger bij Mantelzorg Welzijn Rijswijk (070) 757 92 00)

Betalen via de website? Dit kan via iDeal.

Aanvragen die u via het digitaal parkeerloket doet worden achteraf getoetst door medewerkers van de gemeente. Indien blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan uw vergunning ongeldig worden verklaard. U heeft in dat geval geen recht op restitutie.

Als u langskomt bij de balie op het stadhuis
U kunt tijdens de openingstijden langskomen bij de balies op het stadhuis.

U neemt mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf
  • Het kenteken van de mantelzorger(s)
  • Het Burgerservicenummer (BSN) van de mantelzorger(s)
  • Een uitgeprint bewijs van inschrijving als mantelzorger bij Mantelzorg Welzijn Rijswijk (070) 757 92 00)

Indien u zelf niet in staat bent om de ‘Parkeervergunning bewoners mantelzorg’ aan te vragen, dan kunt u een mantelzorger machtigen om bij de publieksbalies in het stadhuis namens u de aanvraag te doen.

Betalen bij de publieksbalies? U kunt pinnen of contant betalen.

Bron: Gemeente Rijswijk