VluchtelingenWelzijn

Vragen over de participatieverklaring?

Onderdeel van de inburgering is het ondertekenen van een Participatieverklaring bij de gemeente Rijswijk. Per 1 oktober 2017 is de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering.
Voordat u wordt uitgenodigd door de gemeente Rijswijk om de verklaring te ondertekenen, dient u eerst de workshop Kernwaarden in Nederland te volgen.
Voor nieuwkomers in de gemeente Rijswijk verzorgt VluchtelingenWelzijn Rijswijk deze workshop.
U ontvangt hierover een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), daarin staat wanneer voor u de termijn voor het participatie verklaringstraject begint.

Wilt u zich aanmelden voor deze workshop of wilt u meer informatie over de participatieverklaring, dan kunt u bellen of mailen naar Caroline van de Vijver van VluchtelingenWelzijn Rijswijk
caroline.vandevijver@welzijn-rijswijk.nl
070-7579220

 

Komt u uit het buitenland en woont u in nu in Rijswijk? Heeft u vragen over verblijfsvergunningen?
Wilt u de Nederlandse taal leren? Vragen over werk en inkomen?
VluchtelingenWelzijn begeleidt mensen die geholpen willen worden met zaken waar je mee te maken krijgt als je uit het buitenland komt. U wordt persoonlijk begeleid. Er zijn verschillende spreekuren waar u met uw vragen terecht kunt, zie het overzicht hieronder.

U kunt ook een e-mail sturen naar: vluchtelingenwelzijn@welzijn-rijswijk.nlVragen over wonen, inkomen, werk en vrije tijd
Wij hebben een open spreekuur.

Wanneer:

- maandag van 10.30– 13.00 uur
- dinsdag van 14.00– 16.00 uur
- donderdag van 10.00- 12.00 uur

Waar:
VluchtelingenWelzijn Rijswijk, Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA
Tijdens deze spreekuren helpen wij ook met het uitleggen en invullen van formulieren. Als u meer of vaker hulp nodig heeft, maken we een aparte afspraak.

Vragen over hulp bij de Nederlandse taal en inburgering
Loopt u voor informatie over het leren kennen van de Nederlandse samenleving en hulp bij de Nederlandse taal eens binnen tijdens het taalspreekuur. Ook kunt u hier een taalmaatje aanvragen.

-woensdag van 9.00- 12.00 uur

Taalmaatjesspreekuur
- donderdag 9.00- 11.00 uur

Waar: VluchtelingenWelzijn Rijswijk, Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA

U kunt zich tijdens dit spreekuur aanmelden om (beter) Nederlands te leren. Dit kan in groepsverband maar ook tijdens individuele lessen. Tijdens het spreekuur helpen wij u ook met al uw vragen rondom inburgeringsplicht (wanneer vrijstelling) en kunnen wij eventueel ondersteunen bij het aanvragen van een lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs ten behoeve van een officieel inburgeringstraject bij een erkende taalschool. Ook ondersteunen wij met alfabetisering en conversatie en oefeningen voor het inburgeringsexamen.
Nb: tijdens de taalles op maandagochtend is er oppas aanwezig voor kinderen (0-4 jaar) wiens ouders een taalles volgen. 
 
Vragen over verblijfsvergunningen, gezinshereniging, naturalisatie
Voor vragen over verblijfsvergunningen, gezinshereniging en naturalisatie (Nederlander worden) , staat een juridisch team voor u klaar. Het juridisch team werkt op afspraak. Voor het maken van een afspraak, kunt u op maandag en woensdag tussen 10.00– 12.00 uur bellen naar 070 - 757 92 20.

VluchtelingenWelzijn organiseert ook bijeenkomsten speciaal voor Eritrese statushouders.
Hier  zijn vrijwilligers aanwezig, die samen met u de Nederlandse samenleving verkennen. Leerzaam en gezellig is!

Het Taalcafé
In het Taalcafé praten we over allerlei onderwerpen zoals gezondheidszorg, onderwijs, Nederlandse cultuur, etc.  Dat doen we in groepjes onder leiding van Nederlandse vrijwilligers. Soms doen we taalspelletjes en uitspraakoefeningen. We praten altijd in het Nederlands, dus een klein beetje Nederlands moet je wel kunnen spreken. De deelnemers van het Taalcafé kunnen tijdens de bijeenkomst oefenen met het spreken van de Nederlandse taal.

Overzicht Taalcafé 2019


 

Vluchtelingen /migranten