Jeugd

Welzijn Rijswijk streeft ernaar om kinderen en jongeren te inspireren en te stimuleren om op te groeien tot weerbare en uiteindelijk zelfredzame stadsgenoten. Samen met de kinderen, de jongeren en hun ouders proberen we samen iets te bereiken; als individu, als deel van een groep en als mens in de samenleving.

Wij richten ons op de ontwikkelingskansen van de jeugd in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar. Daarbij gaan we uit van het talent en de kracht van de jeugd. Hiernaast richten wij ons op preventieve activiteiten zoals signaleren, voorlichting geven aan zowel ouders als jeugd, interventies in keuze en gedrag, verbinding leggen, ondersteunen bij ontwikkeling,  betrekken van en samenwerken met ouders/ opvoeders.


Klik hier voor meer informatie over de leeftijdsgroep kinderen t/m 11 jaar.

Voor meer informatie over de leeftijdsgroep jongeren 12 jaar en ouder klik hier