Seniorenadviseur

 

De Seniorenadviseur

De Seniorenadviseur biedt op een laagdrempelige manier informatie, advies, ondersteuning en kortdurende begeleiding op het gebied van zorg, wonen, welzijn en financiën.
De Seniorenadviseur gaat met u op zoek naar mogelijke oplossingen, zodat u  weer verder kunt.
Er wordt nauw samengewerkt met andere instellingen, (vrijwilligers) organisaties en dienstverleners. U beslist zelf welke acties in uw specifieke situatie ondernomen worden.


De doelgroep
Zelfstandig wonende senioren in Rijswijk vanaf 65 jaar. Behalve senioren kunnen ook familieleden en mantelzorgers van senioren en professionals terecht bij de Seniorenadviseur.


Hoe gaat de Seniorenadviseur te werk?
Zorg en welzijn is voortdurend in beweging. Het is soms lastig om te weten waar of bij wie u moet  zijn. De seniorenadviseur is als een spin in een web. Samen met u worden uw vragen op een rij gezet  en u wordt met raad en daad bijgestaan.
De Seniorenadviseur geeft u informatie, advies, begeleiding en/of de ondersteuning, die nodig is om  de situatie te verbeteren.  Zo nodig zorgt de Seniorenadviseur voor bemiddeling of een  doorverwijzing. Er wordt contact met u gehouden tot een mogelijke oplossing is bereikt en u weer verder kunt.
U kunt via de mail of telefonisch informatie en advies vragen of een afspraak maken in één van de wijkcentra. Indien u niet in staat bent om naar de locatie toe te komen ( bijvoorbeeld door mobiliteitsproblemen), dan kan de seniorenadviseur bij u op huisbezoek komen.Bereikbaarheid en kosten
De Seniorenadviseurs werken vanaf twee locaties:

- Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1 te Rijswijk.
- Wijkcentrum Het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 4, Rijswijk.

U kunt een afspraak maken op
maandag t/m vrijdag tussen 9.00-16.00 uur.
Telefoonnummer 070- 757 92 00
seniorenadviseur@welzijn-rijswijk.nl

Aan de diensten van de Seniorenadviseur zijn geen kosten verbonden.

 

Seniorenadviseurs Zipporah Magid, Marjolijne van Zuijlen, Talitha Nobbe en Claudia Wallenburg.