Particuliere Vervoersdienst

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis of wilt u naar een verjaardag en voldoet een taxi niet omdat u naast vervoer ook een ondersteunende arm nodig heeft? Via de Particuliere Vervoersdienst komt u in contact met een enthousiaste vrijwilliger die u met zijn eigen auto ophaalt en met u meegaat tot daar waar nodig is. En indien u dat wilt, brengt hij/zij u ook weer terug.

 

 

 

Hoe kunt u de Particuliere Vervoersdienst bereiken?
Telefoon: 070 - 757 92 60, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 11.00 uur.
E-mail: vervoersdienst@welzijn-rijswijk.nl

De vervoersdienst is erop gericht dat buurtbewoners hun eigen auto en tijd beschikbaar stellen om ouderen (tegen een kilometervergoeding) van vervoer en een ondersteunende arm te voorzien.

Voor wie is de Vervoersdienst bestemd?
De Vervoersdienst is bestemd voor inwoners van de gemeente Rijswijk die ouder zijn dan 65 jaar en om gezondheids- of mobiliteitsredenen geen gebruik kunnen maken van reguliere vervoersvoorzieningen.

Kosten
• lidmaatschap per jaar per woonadres: €15,-
• enkele reis binnen Rijswijk: €3,-
• retour binnen Rijswijk: €5,-
• buiten Rijswijk: €0,40 per kilometer met een minimum van €5,-
Dit bedrag, eventueel aangevuld met parkeergeld, wordt rechtstreeks aan de vrijwillige chauffeur betaald.