Per woensdag 15 juli 2020 voert de gemeente het 1e uur gratis parkeren in bij maatschappelijke instellingen en sportvoorzieningen in Rijswijk. Dat geldt ook voor onze vereniging. Wilt
u gebruik maken van dit 1e uur gratis parkeren? Meld u dan altijd aan via de parkeerautomaat of via uw mobiele parkeerapp. Ook als u korter dan 1 uur parkeert. Via een deurposter bij de ingang, helpen we u komende weken herinneren aan de nieuwe situatie.