Mantelzorgers uit de regio Haaglanden mogen zich sinds 18 mei laten testen bij de GGD op het coronavirus. In onderstaande brief staat de verdere informatie. Lees deze brief goed door, zodat u weet wat u kunt doen als u klachten heeft of krijgt. De GGD Haaglanden voert tests uit voor inwoners van: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

Vanaf 18 mei kunnen mantelzorgers uit regio Haaglanden zich laten testen bij de GGD op het coronavirus.
GGD Haaglanden kan u – na beoordeling van een GGD-arts – testen als u klachten heeft die wijzen op het coronavirus, zoals verkoudheid, hoesten en/of koorts.

Hoe kunt u zich aanmelden voor een test?
Alleen na beoordeling van een arts kan iemand getest worden. Heeft u klachten als verkoudheid, hoesten en/of koorts? Neem dan contact op met GGD Haaglanden via 088-355 01 00 of stuur een e-mail naar coronatest@ggdhaaglanden.nl.

De aanvraag gaat dan als volgt:

  • De GGD-arts stelt u vragen over uw werk en uw gezondheid om te beoordelen of u getest kan worden.
  • Als u in aanmerking komt voor een test, dan wordt een afspraak met u gepland. Ook krijgt u informatie over het testproces.
  • U krijgt via de e-mail een bevestiging van de afspraak.
  • GGD Haaglanden behandelt aanvragen binnen kantooruren zo snel mogelijk. Er wordt zoveel mogelijk binnen 24 uur getest.
  • GGD Haaglanden ontvangt de uitslag van de test binnen 48 uur van het laboratorium.
  • Wij adviseren u nadrukkelijk om thuis te blijven terwijl u wacht op de testuitslag. En om in die periode degene aan wie u mantelzorg verleent niet te zien. Mocht u vragen hebben over uw specifieke situatie, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088-355 01 00.
  • Bij een positieve testuitslag (u heeft het coronavirus) nemen wij telefonisch contact met u op. Ook onderzoekt GGD Haaglanden dan met wie u contact heeft gehad terwijl u mogelijk besmettelijk was.
  • Bij een negatieve testuitslag (u heeft geen coronavirus) stuurt GGD Haaglanden u een e-mail.

Testlocatie GGD Haaglanden
De testlocatie is bij het van der Valk hotel in Pijnacker-Nootdorp, aan de Gildeweg 1, 2632 BD Nootdorp. Het is de bedoeling dat u alleen en per auto komt. U moet zich bij aankomst legitimeren. Zonder legitimatie kan geen test worden afgenomen. Vervolgens wordt u vanuit de auto getest en rijdt weer door.

Openingstijden
De testlocatie is zeven dagen per week geopend. De locatie is alleen op afspraak te bezoeken. De precieze openingstijden worden dagelijks afgestemd op het aantal aanmeldingen. Er kan niet thuis of op een andere locatie getest worden.

Heeft u nog vragen?
Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen of wilt u advies over uw situatie, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met GGD Haaglanden, via telefoonnummer 088-355 01 00. Zie voor meer informatie ook www.ggdhaaglanden.nl/coronatest.

Met vriendelijke groeten,

Annette de Boer
Directeur Publieke Gezondheid Haaglanden