STEM NU VOOR DE VRIJWILLIGERSPRIJS 2022 – 3 GENOMINEERDEN WELZIJN RIJSWIJK
De uitreiking van de jaarlijkse Vrijwilligersprijs van Gemeente Rijswijk komt er weer aan. Wat ons betreft is iedereen vrijwilligers van haar jaar, maar het geeft ons ook veel plezier dat er in alle categorieën genomineerden zijn namens Welzijn Rijswijk!
CATEGORIE INDIVIDUEEL
Monique Bulsing organiseert al vijf jaar activiteiten bij Welzijn Rijswijk. Vooral voor senioren. Zo is ze betrokken bij het Trefpunt, geeft ze elke maand schilderles, helpt ze bij de Wereldkeuken, staat ze achter de bar in Stervoorde en is ze betrokken bij de muziekmiddagen voor mantelzorgers en senioren. Ook zit in de organisatie van de succesvolle Koffieclub (Mo’s Koffieclub) in Stervoorde. Monique heeft hart voor de medemens en staat altijd klaar om mensen te helpen.
CATEGORIE GROEPEN
De vrijwilligers van de maaltijdbezorging komen dagelijks of wekelijks bij de klanten om maaltijden te bezorgen. Het gaat om een diverse groep vrijwilligers van alle leeftijden: de jongste is 31 jaar en de oudste is 91 jaar. Het gaat bij de maaltijdbezorging om veel meer dan alleen het afgeven van de maaltijden. De vrijwilligers kennen hun klanten goed: ze komen bij de mensen thuis en ruimen de maaltijden op in de koelkast (bij de koelvers-maaltijden) of zetten de warme maaltijd op tafel (indien gewenst). Ze maken een praatje, informeren naar het wel en wee, etc… Zo kunnen ze evt. veranderingen bij de klanten zien en doorgeven aan medewerkers van Welzijn Rijswijk, denk hierbij ook aan eenzaamheid. De vrijwilligers horen ook altijd terug wat er met hun signaal gedaan is.
CATEGORIE EEN ONSJE WELZIJN VOORKOMT EEN KILO ZORG
In december 2020 is Welzijn Rijswijk samen met Vidomes en Rijswijk Wonen ‘Lief en Leed Rijswijk’ gestart.
Momenteel doen ongeveer 40 bewoners uit 18 straten/flats in Rijswijk aan dit project mee. Per flat zijn minimaal 2 bewoners actief. Deze Lief-en-Leed-vrijwilligers/bewoners zetten zich in voor hun flat. Ze krijgen een klein bedrag waarmee ze iemand een attentie kunnen geven bijv. bij ziekte, verjaardag etc. De attentie wordt persoonlijk gebracht. Door zo de onderlinge contacten te stimuleren zijn meerdere bewonersinitiatieven ontstaan, zoals een burendag, een minibieb, een kruidentuintje, de wijkestafette, een borrel, een kerst/paasattentie, een straatapp waarin hulp wordt gevraagd en maaltijden worden uitgewisseld. De Lief-en-Leed-vrijwilligers wandelen met hun buren of rijden ze naar het ziekenhuis, hangen een schilderij op, geven Nederlandse les etc. etc. Door de inzet van de Lief-en-Leed-vrijwilligers leren buren elkaar beter kennen, helpen ze elkaar en signaleren ze als het niet goed gaat met een buur in de flat of straat. Deze vrijwilligers dragen bij aan eenzaamheidsbestrijding en een stukje burenhulp.