Stichting Vrienden van Vluchtelingenwerk Rijswijk

De Stichting Vrienden van VluchtelingenWerk Rijswijk, ‘Noodfonds’ is sinds 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als  ANBI instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Ten behoeve van deze status dient dit document te worden gepubliceerd.

Download hier de Jaarrekening vrienden over 2014

Het meest recente Jaarverslag van Stichting Vrienden van Vluchtelingenwerk Rijswijk ‘Noodfonds’ is hier te vinden.

Kom in contact met ons

Heb je nog vragen, opmerkingen of wil je ons beter leren kennen? Neem dan gerust eens contact met ons op.