Van straat naar succes: Het belang van jongerenwerk in Rijswijk 

Armoede, kwajongensgedrag en vormen van criminaliteit, eenzaamheid, onzekerheid en een ongezonde leefstijl. Zomaar een greep uit de thema’s waar jongerenwerkers Tim, Tji-Yu en Edwin van Welzijn Rijswijk met jongeren over in gesprek zijn. Maar ook talenten, hobby’s en school worden besproken. Altijd met het doel om goede keuzes te maken en weer een stap in de goede richting te zetten.   

De inzet van jongerenwerk
De jongerenwerkers zijn – samen met een hecht team van vrijwilligers – dagelijks bezig om jongeren te helpen bij hun ontwikkeling. “We begeleiden jongeren in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en coachen hen bij de problemen die ze ervaren.”, vertelt Tji-Yu. “Dat doen we door middel van individuele coaching, voorlichting op scholen en groepsgerichte activiteiten. Vanuit ons eigen jongerencentrum NextGen of juist op straat.” Tim voegt toe: “We zetten daarbij in op het versterken van de weerbaarheid, zodat ze klaar zijn voor de uitdagingen van morgen.” 

De uitdagingen van vandaag
Landelijk en zeker ook in Rijswijk zijn er verschillende thema’s die aandacht vragen, zoals armoede, cyberpesten, criminele aanwas en een ongezonde leefstijl onder jongeren. Of een combinatie van voorgenoemde. Edwin legt uit: “We zien jongeren die te maken hebben met eenzaamheid, kwetsbaarheid en middelenmisbruik. Iedereen heeft een eigen gebruiksaanwijzing, daarom is het belangrijk om goed te luisteren. De vraag die altijd centraal staat is: Wat wil je bereiken? Vanuit het antwoord dat volgt beginnen we met opbouwen.”  

Jongerenwerk loont
De inspanningen van de jongerenwerkers hebben de afgelopen jaren al tot veel succesverhalen geleid. “Een tijdje geleden kwam een jongere bij ons binnen en uit de gesprekken bleek dat hij in de problemen zat omdat hij geen baan had. Dankzij onze coachingsgesprekken heeft hij nu weer een baan.” deelt Edwin trots. “Ook hebben we onlangs iemand geholpen die op zoek was naar een woning omdat zijn vriendin zwanger was. Samen met een aantal netwerkpartners hebben we een woonruimte voor hen weten te vinden. Net op tijd!” 

 “Op jaarbasis houden wij tientallen jongeren op de rails. Vaak lukt dat al in een gesprek of vier.” vertelt Tji-Yu. “Door jongeren op tijd te kunnen helpen met op het oog vaak eenvoudige vragen voorkomen we dat ze op de wachtlijst van de jeugdzorg terechtkomen. Dat voorkomt niet alleen een vervelend traject, maar scheelt ook een hoop kosten. We komen in contact met de jongeren doordat we op de straat aanwezig zijn. En door het organiseren van activiteiten, denk daarbij aan een mindfulness-les of een FIFA-Toernooi. Tijdens deze activiteiten komen de vragen vaak los.”  

Een blik op de toekomst: even wegdromen
“Als geld geen rol zou spelen zouden we het jongerenwerk vandaag nog flink uitbreiden.” droomt Tim. “We zouden Rijswijk opknippen in 6 stukken waarbij iedere jongerenwerker zijn eigen gebied heeft. En met zijn zessen kunnen we ons jongerencentrum NextGen vaker openstellen waar het voor bedoeld is: de jongeren van Rijswijk!” “En als ik echt mag dromen…” begint Edwin “…dan is een tweede jongerencentrum in Rijswijk Buiten de volgende stap. De wijk begint zich nu te settelen en we krijgen al tijden signalen. Maar goed, eerst maar eens ruimere openingstijden voor NextGen.” 

Dealbrekers: Een nieuwe aanpak tegen criminaliteit
De afgelopen maand hebben Tim, Tji-Yu en Edwin trainingen gevolgd voor het Dealbrekers-project. Dit initiatief richt zich op het versterken van de samenwerking tussen verschillende partijen om criminaliteit en overlast onder jongeren te voorkomen. “Dankzij Dealbrekers zijn we nóg eerder in staat om problemen te signaleren en het gesprek aan te gaan.” legt Edwin uit. “Door samen te werken met scholen, politie en andere instanties, kunnen we jongeren beter beschermen en begeleiden. Dat kan alleen met een goede online (social media) en offline (in de wijken) aanpak. 

 Samenwerken: Scholen, ouders en partners
Een belangrijk aspect van het jongerenwerk in Rijswijk is de nauwe samenwerking met scholen, ouders en andere organisaties. “We zijn actief op scholen en in de wijken, en geven voorlichting over actuele thema’s, zoals lachgas.” zegt Tim. Een mooi voorbeeld van samenwerking is de aanwezigheid van de jongerenwerkers op de middelbare school GSR in de Muziekbuurt. “Hier zijn we wekelijks aanwezig om – samen met de jongeren, ouders en school – te zorgen voor een gezonde leeromgeving.”, vertelt Edwin. Ook de lijn met andere organisaties is kort. Zo kwam er eind vorig jaar het signaal dat er ’s avonds overlast was van jongeren in het Huis van de Stad, dat tot tien uur ’s avonds open is. “Dan nemen we zo’n locatie extra mee in onze ambulante rondes om het gesprek aan te gaan.”