Let op: Aangepaste dienstverlening & activiteiten

Wegens het coronavirus zijn er wijzigingen in onze dienstverlening en activiteiten. Leest u verder door op de knop hieronder te klikken.
Lees verder

Seniorenadvies

De Seniorenadviseur biedt op een laagdrempelige manier informatie, advies, ondersteuning en kortdurende begeleiding onder andere op het gebied van zorg, wonen, welzijn en financiën. De Seniorenadviseur gaat met u op zoek naar mogelijke oplossingen, zodat u  weer verder kunt. Er wordt nauw samengewerkt met andere instellingen, (vrijwilligers) organisaties en dienstverleners. U beslist zelf welke acties in uw specifieke situatie ondernomen worden.

De doelgroep
Zelfstandig wonende senioren in Rijswijk vanaf 65 jaar. Behalve senioren kunnen ook familieleden en mantelzorgers van senioren en professionals terecht bij de Seniorenadviseur.

Hoe gaat de Seniorenadviseur te werk?
Zorg en welzijn is voortdurend in beweging. Het is soms lastig om te weten waar of bij wie u moet  zijn. De seniorenadviseur is als een spin in een web. Samen met u worden uw vragen op een rij gezet  en u wordt met raad en daad bijgestaan. De Seniorenadviseur geeft u informatie, advies, begeleiding en/of de ondersteuning, die nodig is om  de situatie te verbeteren.  Zo nodig zorgt de Seniorenadviseur voor bemiddeling of een  doorverwijzing. Er wordt contact met u gehouden tot een mogelijke oplossing is bereikt en u weer verder kunt.
U kunt hen via de mail of telefonisch benaderen als u informatie en/of  advies wilt vragen.

De werkdagen en telefoonnummers van de seniorenadviseurs vindt u hiernaast.

Mail:  seniorenadviseur@welzijn-rijswijk.nl

Aan de diensten van de seniorenadviseur zijn geen kosten verbonden.

Koffie of lunch op locatie

Voor de coronacrisis ging een team van vrijwilligers twee keer per maand een gezellig middagje weg met zo´n 12 deelnemers per keer. Dit kon helaas niet doorgaan. Toen de versoepelingen kwamen zijn we in september weer gestart en heeft deze activiteit 2 keer plaatsgevonden. Vanwege de tweede golf moest dit helaas weer worden stopgezet. Alle deelnemers worden op de hoogte gehouden van de stand van zaken rondom deze activiteit.

Informatief huisbezoek

Ieder jaar worden Rijswijkse inwoners die de leeftijd van 80, 85, 90, 95 of 100 jaar bereiken, uitgenodigd voor het Informatief Huisbezoek. Tijdens het Informatief Huisbezoek wordt u bezocht door één van onze vrijwilligers. Zij nemen een anonieme vragenlijst bij u af en informeren u over diverse onderwerpen. De verzamelde informatie wordt (anoniem) met de gemeente gedeeld, zodat zij op de hoogte zijn van hoe senioren het ouder worden in Rijswijk ervaren en op welke punten zij het beleid eventueel kunnen aanpassen. Helaas kunnen de bezoeken dit jaar niet plaatsvinden.  Genodigden hebben een brief met informatie van ons ontvangen.

Welzijnsbeurs

De seniorenadviseurs organiseren jaarlijks een Welzijnsbeurs. Gezien de lange duur van de corona maatregelen is deze helaas geannuleerd. In een samenleving die sinds begin dit jaar gekenmerkt wordt door fysieke en sociale afstand willen wij u, ook op afstand, van goede informatie en advies voorzien. Omdat de Welzijnsbeurs niet door kan gaan hebben we een alternatief bedacht: een brochure boordevol informatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Zodra de brochure wordt uitgegeven zal deze hier op de website worden geplaatst.  

Contactpersonen Seniorenadvies

Talitha Nobbe
06-468 02 065 / talitha.nobbe@welzijn-rijswijk.nl
Bereikbaar maandag t/m donderdag van 09.00 – 17.00 uur (even weken ook op vrijdag)

Claudia Wallenburg
06-454 74 432 / claudia.wallenburg@welzijn-rijswijk.nl
Bereikbaar dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 15.30 uur

Zipporah Magid
06-344 92 222 / zipporah.magid@welzijn-rijswijk.nl
Bereikbaar ma/wo/do van 09.00 – 16.30 uur (even weken), ma t/m do van 09.00 – 16.30 uur (oneven weken)

Uiteraard kunt u ook altijd e-mailen naar seniorenadviseur@welzijn-rijswijk.nl

Praktische hulp en ondersteuning

Kunt u geen boodschappen meer doen? Of heeft u extra hulp nodig? Bijvoorbeeld met de hond uitlaten, medicatie ophalen of iets anders? Op de volgende pagina vindt u tips als het gaat om boodschappen, maaltijden en extra hulp.

Lees verder

Veiligheid

Veiligheid is belangrijk, ten alle tijden, dus ook nu. Heeft u misschien behoefte aan personenalarmering? Dat kan! Wees ook alert op babbeltrucs en online criminaliteit zoals Phishing-mails. Leest u verder op de volgende pagina door op onderstaande knop te klikken.

Lees verder

Houd contact met elkaar

Pak wat vaker de telefoon op en bel naar uw familie, vrienden en buren. Of denk eens aan beeldbellen, of het sturen van een brief of kaartje. Op de volgende pagina leest u diverse tips over hoe u in contact kan blijven met anderen. Klik op de knop hieronder.

Lees verder

Vrijetijdsbesteding

Klik snel verder en lees de tips en adviezen die wij bieden op het gebied van vrijetijdsbesteding.

Lees verder