Met de kracht van samen

Welzijn Rijswijk versterkt het welzijn van mensen door de kracht van samen optimaal in te zetten.

In ons werk maken we gebruik van de in de gemeente aanwezige burgerkracht. Burgerkracht is het vermogen van mensen om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven, voor dat van anderen en voor de kwaliteit van de samenleving als geheel. Wij geloven in deze dynamische kracht van een samenleving. Het inzetten van en een beroep doen op burgerkracht versterkt de sociale samenhang en leefbaarheid in Rijswijk. Dit noemen wij dan ook ‘de kracht van samen’.

Iedereen telt en doet mee!

Wij werken voor Rijswijkers door Rijswijkers. Wij bereiken,  met de kracht van samen, Rijswijkers met een hulp- of ondersteuningsvraag en vervullen daarmee een belangrijke rol op het gebied van preventie in het voorliggende veld. Het verbinden zit in het DNA van onze organisatie. Welzijn Rijswijk vormt een relationele brug tussen vraag en aanbod van ondersteuning en/ of begeleiding tussen mens en organisatie en tussen mensen onderling. We maken daarbij actief gebruik van de aanwezige burgerkracht dichtbij de mens of verbinden de vrijwillige inzet aan een ondersteuningsvraag. Aantoonbaar dragen we met onze inzet bij aan een gezond sociaal maatschappelijk klimaat in de gemeente. Wilt u meer weten, kunt u hier de strategische visie van Welzijn Rijswijk inzien.

Welzijn Rijswijk werkt vanuit een drietal kernwaarden die richtinggevend zijn aan ons denken en handelen. In onze uitvoering richten we ons op alle inwoner en/ of diens naasten die een hulp-, ondersteunings-, of welzijnsvraag hebben. We zetten onze talenten in ten behoeve van een sterke samenleving.

Onafhankelijk

We zetten in op datgene dat het beste aansluit bij de levensbehoefte van het individu of de groep. We vragen geen geld aan de inwoners zelf voor de samenwerking met of de toeleiding naar andere organisaties. Ons enig belang is het welzijn van mensen.

Dichtbij

We zijn zichtbaar en toegankelijk voor inwoners in de gemeente waarin we actief zijn.

Verbindend

We maken met de kracht van samen proactief verbindingen tussen mens en instanties en mensen onderling.

Jaarrekening

De Jaarrekening over 2023 is via onderstaande knop te downloaden.

Kom in contact met ons

Heb je nog vragen, opmerkingen of wil je ons beter leren kennen? Neem dan gerust eens contact met ons op.